Pinoterapia, czym są magiczne gwoździe?

Pinoterapia, czym są magiczne gwoździe?

Pinoterapia – tę nazwę warto zapamiętać. Dlaczego? Zabieg ten zyskuje coraz większą popularność. Przy pomocy specjalnych gwoździ (pinów) terapeuta uciska i stymuluje określone punkty w ciele. Dzięki temu wszelkiego rodzaju ból znika, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki… a raczej gwoździa.

Czym jest pinoterapia

Pinoterapia to innowacyjna metoda opracowana przez lekarza ortopedę Radosława Składowskiego. Polega na wykorzystaniu prostych oraz pierwotnych bodźców kłucia i/lub kompresji w celu wyzwolenia określonych reakcji organizmu. Reakcje te skupiają się na odruchach przekrwiennych, obniżających napięcie mięśniowe, synchronizujących aktywną pracę poszczególnych grup mięśniowych oraz tonizujących aktywność autonomicznego układu nerwowego. Jest to metoda terapeutyczna dedykowana schorzeniom ortopedycznym, neurologicznym oraz idiopaptycznym zespołom bólowym.

Główną osią wykorzystania tej metody jest praca przy użyciu tzw. pinów oraz KATów. Piny, to proste narzędzia przypominające swoim wyglądem, jak sama nazwa wskazuje – gwoździe zakończone z jednej strony częścią płaską, a z drugiej kłującą. Z kolei KATy to stalowe narzędzia wyprofilowane tak, by ułatwiały terapeucie pracę z określoną tkanką miękką, w określony sposób.

Pinoterapia

Jak wygląda zabieg pinoterapii 

Zabieg pinoterapii polega głównie na wykonywaniu technik kompresji oraz stymulacji czuciowej tkanki w określonym miejscu i określonym celu. Wykwalifikowany fizjoterapeuta lub lekarz, po zebraniu dokładnego wywiadu, zbadaniu pacjenta oraz określeniu potencjalnych przeciwwskazań do terapii jest w stanie w sposób bezpieczny i precyzyjny ucisnąć tkankę lub zastymulować skórę bodźcem kłucia. Tego rodzaju praca może przyczynić się przede wszystkim do redukcji dolegliwości bólowych pacjenta oraz do stopniowego odzyskiwania utraconej wcześniej funkcji. Żadna z technik proponowanych w ramach pinoterapii nie ma na celu przerwania ciągłości tkanek pacjenta. Jest więc całkowicie nieinwazyjna.

Wskazania – w jakich sytuacjach warto zastosować pinoterpię

Pinoterapia, na co pomaga? Zakres jednostek chorobowych i dysfunkcji, w których warto zastosować pinoterapię jest bardzo szeroki. Należy mieć świadomość, że w zależności od konkretnego przypadku terapeuta może uznać pinoterapię za główną oś terapii biernej pacjenta lub jedynie jako element dodatkowy, wspomagający proces leczenia. Metoda ta znajduje swoje główne zastosowanie szczególnie w rozmaitych zespołach bólowych tj. m.in.:

Sprawdź najlepszych specjalistów na Booksy i umów wizytę w gabinecie blisko siebie

 • rwa kulszowa
 • rwa udowa
 • kręcz karku
 • zespół szyjno-barkowy
 • zespół zamrożonego barku
 • łokieć tenisisty
 • łokieć golfisty
 • niektóre bóle głowy
 • zespoły bólowe stawów obwodowych
 • przewlekłe stany po przebytych urazach i operacjach
 • i wiele innych.

Oprócz przypadków bólowo-ortopedyczno-urazowych pinoterapia może być z powodzeniem stosowana jako element terapii w przewlekłych chorobach i zaburzeniach neurologicznych, m.in:

 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • deficyty związane z przebytymi udarami
 • dolegliwości ze strony związane z urazami rdzenia kręgowego.
Pinoterapia

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do wykonywania zabiegów pinoterapii całkowicie wpisują się w ogólnie przyjęte standardy i normy medyczne, regularnie publikowane oraz aktualizowane. Terapeuta wykorzystujący pinoterapię ma obowiązek uwzględniać w swojej pracy wszystkie elementy diagnostyki funkcjonalnej, różnicowej, obrazowej oraz laboratoryjnej, które uzna za stosowne i konieczne. Podstawową umiejętnością terapeuty posługującego się pinoterapią jest znajomość praw fizjologii i patofizjologii. Ta wiedza teoretyczna pozwala mu na indywidualną ocenę, czy zabieg pinoterapii może być przeciwwskazany u danego pacjenta. Zaleca się szczególną ostrożność i wcześniejszą komunikację z lekarzem prowadzącym w przypadkach onkologicznych, w sytuacjach wymagających utrzymania stabilności immunologicznej oraz w przypadku kobiet ciężarnych – przede wszystkim w 1 trymestrze.

Efekty i opinie

Efekty terapii zależą przede wszystkim od danego przypadku. W ramach pinoterapii w pierwszej kolejności terapeuta określa stan pacjenta oraz okres choroby, w którym pacjent się znajduje. Posiłkując się opiniami pacjentów, pinoterapia niejednokrotnie przyczyniła się do redukcji dolegliwości bólowych i/lub poprawy funkcji w czasie od 1 do 3 wizyt. Prognoza dotycząca czasu trwania całego procesu terapeutycznego zależna jest od przebiegu wizyty oraz reakcji pacjenta na poszczególne elementy leczenia. 

Pacjenci, którzy doświadczyli na sobie zabiegów pinoterapii, nierzadko podkreślają jej natychmiastowy i utrzymujący się na przestrzeni czasu efekt redukujący ból lub przywracający, przynajmniej częściowo, utraconą funkcję.

Warto zaznaczyć, że utrwalenie efektów terapii bardzo często wymaga wdrożenia innych metod terapii, wprowadzenia treningu funkcjonalnego oraz konsultacji z innymi specjalistami.

Pionoterapia

Cena zabiegu

Najczęściej pinoterapia jest traktowana tak, jak klasyczny zabieg terapii manualnej. W związku z tym ceny wahają się zależnie od terapeuty, który wykonuje zabieg jak i miasta, w którym prowadzi gabinet i mogą się wahać między 100 a 250 zł.

Podobne artykuły